Form for registering amusement devices

Form for registering amusement devices, as meant in article 20 of the Dutch legislative decree “WARENWETBESLUIT ATTRACTIE- EN SPEELTOESTELLEN”.